Chi tiết tin - Xã Hải Sơn - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 127
  • Tổng truy cập 31.760

Kế hoạch tuyên truyền Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

16:7, Thứ Hai, 25-9-2023

KẾ HOẠCH Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023

/documents/39955/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+Ng%C3%A0y+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+s%E1%BB%91+n%C4%83m+2023+%282%29.pdf/4a39586f-bcc0-f0d0-82b3-d1072285acb4?t=1695632786175